رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«فراجا» جایگزین «ناجا» شد

«فراجا» جایگزین «ناجا» شد سردار مهدی حاجیان، سخنگوی انتظامی کل کشور با اشاره به تغییر ساختار پلیس: با توجه به تغییر ساختار پلیس و اضافه شدن سازمان‌ها و تغییراتی در برخی معاونت‌ها لازم بود کلمه ناجا هم تغییر یابد. ناجا یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه پلیس از نیرو بودن تبدیل […]

«فراجا» جایگزین «ناجا» شد

سردار مهدی حاجیان، سخنگوی انتظامی کل کشور با اشاره به تغییر ساختار پلیس:
با توجه به تغییر ساختار پلیس و اضافه شدن سازمان‌ها و تغییراتی در برخی معاونت‌ها لازم بود کلمه ناجا هم تغییر یابد.

ناجا یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه پلیس از نیرو بودن تبدیل به فرماندهی کل شده است کلمه «فراجا» یعنی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جایگزین کلمه «ناجا» شده است.