رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی: پس از ۱۰ برابر شدن نرخ آرد، ۶۰ تا ۷۰ درصد افت فروش داشته‌ایم

رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی: پس از ۱۰ برابر شدن نرخ آرد، ۶۰ تا ۷۰ درصد افت فروش داشته‌ایم محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم گفت: هدف از اجرای این طرح مبارزه با رانت عنوان شده است این در حالیست که در عمل با اجرای آن امکان ایجاد رانت‌ها را تقویت شده، چراکه […]

رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی: پس از ۱۰ برابر شدن نرخ آرد، ۶۰ تا ۷۰ درصد افت فروش داشته‌ایم

محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم گفت: هدف از اجرای این طرح مبارزه با رانت عنوان شده است این در حالیست که در عمل با اجرای آن امکان ایجاد رانت‌ها را تقویت شده، چراکه مردم به سمت خرید نان‌هایی می‌روند که یارانه به آن‌ها تخصیص داده می‌شود