رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تک ماکارون ۳۸۰ میلیارد تومان جریمه شد!

تک ماکارون ۳۸۰ میلیارد تومان جریمه شد! احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: شرکت تک ماکارون رقمی معادل ۳۸۰ میلیارد تومان محکوم و مجبور به عرضه کالاهای در اختیار خود به بازار شده است. اکنون مشکلی از لحاظ ورود ماموران به انبارها وجود ندارد. به لحاظ قانونی کارخانه‌ها نمی‌توانند از حضور ماموران تعزیرات ممانعت به […]

تک ماکارون ۳۸۰ میلیارد تومان جریمه شد!

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

شرکت تک ماکارون رقمی معادل ۳۸۰ میلیارد تومان محکوم و مجبور به عرضه کالاهای در اختیار خود به بازار شده است.

اکنون مشکلی از لحاظ ورود ماموران به انبارها وجود ندارد.

به لحاظ قانونی کارخانه‌ها نمی‌توانند از حضور ماموران تعزیرات ممانعت به عمل آورند.