رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معترضان یارانه کمک‌معیشتی منتظر پیامک وزارت رفاه باشند

معترضان یارانه کمک‌معیشتی منتظر پیامک وزارت رفاه باشند وزیر رفاه: در چند روز آینده برای سرپرستان خانوارهایی که یارانه کمک‌معیشتی نگرفته‌ و در سامانه hemayat.mcls.gov.ir درخواست تجدیدنظر کرده‌اند پیامک ارسال می‌شود تا با مراجعه به سایت مشخصات شناسه اقتصادی خود را مشاهده کنند و اعتراض خود را به هرکدام از بندها ثبت کنند تا ما […]

معترضان یارانه کمک‌معیشتی منتظر پیامک وزارت رفاه باشند

وزیر رفاه: در چند روز آینده برای سرپرستان خانوارهایی که یارانه کمک‌معیشتی نگرفته‌ و در سامانه hemayat.mcls.gov.ir درخواست تجدیدنظر کرده‌اند پیامک ارسال می‌شود تا با مراجعه به سایت مشخصات شناسه اقتصادی خود را مشاهده کنند و اعتراض خود را به هرکدام از بندها ثبت کنند تا ما بررسی کنیم.