رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ریابکوف: متن احیای برجام کاملا آماده است

ریابکوف: متن احیای برجام کاملا آماده است سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه: متن احیای برجام کاملا آماده است اما مسائل سیاسی همچنان باقی مانده است. روسیه از متن فعلی درباره برجام رضایت دارد، در صورت اتخاذ تصمیمات سیاسی، می توان برجام را تا چند روز دیگر احیا کرد. /خبرگزاری اسپوتنیک

ریابکوف: متن احیای برجام کاملا آماده است

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه:

متن احیای برجام کاملا آماده است اما مسائل سیاسی همچنان باقی مانده است.

روسیه از متن فعلی درباره برجام رضایت دارد، در صورت اتخاذ تصمیمات سیاسی، می توان برجام را تا چند روز دیگر احیا کرد. /خبرگزاری اسپوتنیک