رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اظهارات عجیب «میرسلیم» درباره صنعت خودرو

اظهارات عجیب «میرسلیم» درباره صنعت خودرو / بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار خودرو آمار ناچیزی است! مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو: تولید خودروهای داخلی در طول این چندسال ساخته شده، لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده است. صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان […]

اظهارات عجیب «میرسلیم» درباره صنعت خودرو / بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار خودرو آمار ناچیزی است!

مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو:

تولید خودروهای داخلی در طول این چندسال ساخته شده، لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده است.

صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان گذشته رو به پیشرفت بوده است

ادعا بازنشدن ایربگ خودروها در تصادفات به هیچ وجه صحت ندارد

به فرض اینکه ایربگ خودروها هم باز نشود، یک نقص فنی است که باید برطرف شود. بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار خودروی تولید شده، آماری ناچیز است.