رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق دز چهارم کرونا به ۷۰ ساله‌ها

تزریق دز چهارم کرونا به ۷۰ ساله‌ها معاون بهداشت وزارت بهداشت: افراد بالای ۷۰ سال واجد شرایط دریافت دوز چهارم واکسن کرونا هستند. افراد دارای ضعف سیستم ایمنی و پرسنل بهداشت و درمان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای نیز نوبت چهارم واکسن را دریافت کنند. فاصله زمانی تزریق دوز چهارم حداقل ۶-۴ ماه پس از […]

تزریق دز چهارم کرونا به ۷۰ ساله‌ها

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

افراد بالای ۷۰ سال واجد شرایط دریافت دوز چهارم واکسن کرونا هستند.

افراد دارای ضعف سیستم ایمنی و پرسنل بهداشت و درمان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای نیز نوبت چهارم واکسن را دریافت کنند.

فاصله زمانی تزریق دوز چهارم حداقل ۶-۴ ماه پس از نوبت سوم است.

نوع واکسن نوبت چهارم، ترجیحا با پلت فرم مشابه نوبت سوم است.