رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راه‌اندازی کارزاری برای رفع فیلتر یوتیوب کلید خورد

راه‌اندازی کارزاری برای رفع فیلتر یوتیوب کلید خورد جمعی از مخالفان فیلتر یوتیوب با راه‌اندازی کارزاری در مخالفت با فیلتر این پلفترم به عنوان بزرگترین دانشگاه جهان، از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تا نسبت به رفع فیلتر یوتیوب اقدام کنند. این پلتفرم از سوم دسامبر سال ۲۰۰۶ با محدودیت در سطح دسترسی […]

راه‌اندازی کارزاری برای رفع فیلتر یوتیوب کلید خورد

جمعی از مخالفان فیلتر یوتیوب با راه‌اندازی کارزاری در مخالفت با فیلتر این پلفترم به عنوان بزرگترین دانشگاه جهان، از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تا نسبت به رفع فیلتر یوتیوب اقدام کنند.

این پلتفرم از سوم دسامبر سال ۲۰۰۶ با محدودیت در سطح دسترسی برای کاربران وارد روند فیلترینگ شده است. این دسترسی محدود البته در سال ۱۳۸۸ به فیلتر کامل تبدیل شد و به جز چند روز در شروع انتخابات سال ۲۰۲۰ همچنان فیلتر یوتیوب ادامه دارد.