رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نان و دارو افزایش قیمت نخواهند داشت

نان و دارو افزایش قیمت نخواهند داشت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور: رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که ابداً بنا نیست قیمت نان افزایش پیدا کند. با طراحی صورت گرفته نان و دارو به‌هیچ‌عنوان از افزایش قیمت برخوردار نخواهند شد؛ اما اینکه کیفیت نان بهبود یابد، مدیریت و ساماندهی شود حتماً دولت به این مهم خواهد پرداخت.

نان و دارو افزایش قیمت نخواهند داشت

مرتضوی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور:
رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که ابداً بنا نیست قیمت نان افزایش پیدا کند.

با طراحی صورت گرفته نان و دارو به‌هیچ‌عنوان از افزایش قیمت برخوردار نخواهند شد؛ اما اینکه کیفیت نان بهبود یابد، مدیریت و ساماندهی شود حتماً دولت به این مهم خواهد پرداخت.