رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گشایش صفحه جدیدی در روابط تهران-ابوظبی

گشایش صفحه جدیدی در روابط تهران-ابوظبی «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با به اشتراک گذاشتن تصویر خود در کنار «محمد بن زائد» رئیس جدید کشور امارات عربی متحده، نوشت: «صفحه جدیدی در روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات گشوده شد. به گرمی دست همسایگان خود را می‌فشاریم. گرمی روابط همسایگان، دشمنان منطقه […]

گشایش صفحه جدیدی در روابط تهران-ابوظبی

«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با به اشتراک گذاشتن تصویر خود در کنار «محمد بن زائد» رئیس جدید کشور امارات عربی متحده، نوشت: «صفحه جدیدی در روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات گشوده شد. به گرمی دست همسایگان خود را می‌فشاریم. گرمی روابط همسایگان، دشمنان منطقه را مایوس می‌سازد.».