رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کار: در اصلاح یارانه‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان به ۹۰ درصد مردمی رسید که استحقاق این منابع را داشتند

وزیر کار: در اصلاح یارانه‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان به ۹۰ درصد مردمی رسید که استحقاق این منابع را داشتند در قالب الگوی ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک پنجم آن به مردم می‌رسید و بقیه به دلالان، قاچاقچیان و تولیدکنندگان خارجی

وزیر کار: در اصلاح یارانه‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان به ۹۰ درصد مردمی رسید که استحقاق این منابع را داشتند

در قالب الگوی ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک پنجم آن به مردم می‌رسید و بقیه به دلالان، قاچاقچیان و تولیدکنندگان خارجی