رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش کشف حجاب در خودرو ملزم به داشتن سند تصویری شد

گزارش کشف حجاب در خودرو ملزم به داشتن سند تصویری شد سردار حاجیان سخنگوی فراجا بیان کرد: طرح ناظر پلیس نیز در همین راستاست، افرادی که در خودروهایشان کشف حجاب کرده و تردد در شهر داشته باشند پلاک خودرو به عنوان موضوع کشف حجاب ثبت می‌شود

گزارش کشف حجاب در خودرو ملزم به داشتن سند تصویری شد

سردار حاجیان سخنگوی فراجا بیان کرد: طرح ناظر پلیس نیز در همین راستاست، افرادی که در خودروهایشان کشف حجاب کرده و تردد در شهر داشته باشند پلاک خودرو به عنوان موضوع کشف حجاب ثبت می‌شود