رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای گانتس درباره برنامه هسته‌ای ایران

ادعای گانتس درباره برنامه هسته‌ای ایران بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز مدعی شد: ایران در تلاش است ساخت و نصب ۱۰۰۰ سانتریفیوژ IR6 دیگر را در تاسیسات اتمی‌اش کامل کند، از جمله در کارگاه‌ زیرزمینی جدیدی که در نزدیکی تاسیسات نطنز در حال احداث است.»/ایسنا

ادعای گانتس درباره برنامه هسته‌ای ایران

بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز مدعی شد: ایران در تلاش است ساخت و نصب ۱۰۰۰ سانتریفیوژ IR6 دیگر را در تاسیسات اتمی‌اش کامل کند، از جمله در کارگاه‌ زیرزمینی جدیدی که در نزدیکی تاسیسات نطنز در حال احداث است.»/ایسنا