رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پوتین: سیاست انرژی اروپا خودکشی اقتصادی است

پوتین: سیاست انرژی اروپا خودکشی اقتصادی است رئیس‌جمهور روسیه گفت، غرب با توقف وابستگی‌اش به منابع انرژی روسیه، دست به خودکشی اقتصادی زده است.

پوتین: سیاست انرژی اروپا خودکشی اقتصادی است

رئیس‌جمهور روسیه گفت، غرب با توقف وابستگی‌اش به منابع انرژی روسیه، دست به خودکشی اقتصادی زده است.