رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وحید اشتری: انتشار فیش حقوق راننده معترض شرکت واحد حلال است، پرسیدن از سفر خانواده قالیباف به ترکیه، حرام؟

وحید اشتری: انتشار فیش حقوق راننده معترض شرکت واحد حلال است، پرسیدن از سفر خانواده قالیباف به ترکیه، حرام؟ فعال رسانه ای از استاندارد دوگانه برخی فعالان سیاسی و رسانه ها در پرداختن به موضوعات شخصی افراد انتقاد کرد. وحید اشتری فعال رسانه ای نوشت: انتشار فیش حقوق راننده معترض شرکت واحد، یا افشای حساب‌ […]

وحید اشتری: انتشار فیش حقوق راننده معترض شرکت واحد حلال است، پرسیدن از سفر خانواده قالیباف به ترکیه، حرام؟

فعال رسانه ای از استاندارد دوگانه برخی فعالان سیاسی و رسانه ها در پرداختن به موضوعات شخصی افراد انتقاد کرد.

وحید اشتری فعال رسانه ای نوشت:

انتشار فیش حقوق راننده معترض شرکت واحد، یا افشای حساب‌ بانکی پیرمرد گریان جلوی مترو، یا فیش کارگر متحصن هفت تپه را حلال می‌دانند.

ولی به مسئولین که برسد مثلا اگر از سفر ترکیه خانواده رئیس مجلس بپرسید اسمش می‌شود تجسس در زندگی مسئولین که یهو حرام می‌شود.