رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منتظری: خط قرمز ما امنیت مردم است

منتظری: خط قرمز ما امنیت مردم است دادستان کل کشور: دادستان‌ها باید با افرادی که درصدد برهم زدن امنیت مردم و جامعه هستند برخورد کنند، در این زمینه ما خط توقف نداریم و خط قرمز ما امنیت مردم است. هر فرد و گروهی بخواهد امنیت جامعه و مردم را برهم بزند قطعا این وظیفه ماست […]

منتظری: خط قرمز ما امنیت مردم است

دادستان کل کشور: دادستان‌ها باید با افرادی که درصدد برهم زدن امنیت مردم و جامعه هستند برخورد کنند، در این زمینه ما خط توقف نداریم و خط قرمز ما امنیت مردم است.

هر فرد و گروهی بخواهد امنیت جامعه و مردم را برهم بزند قطعا این وظیفه ماست که به عنوان دادستان و مدعی‌العموم با آنها برخورد کنیم.

دادستان ها با اختیارات گسترده قانونی حافظ جان، مال، آبرو و حیثیت و در مقابل تک تک افراد جامعه مسئول هستند.

شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند تا در حوزه‌های خارج از حوزه قضایی نیز اقدامات لازم توسط دادستان‌ها صورت گیرد.