رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر اقتصاد: طرح ارائه کالابرگ الکترونیکی ابتدا به صورت آزمایشی پیاده می‌شود

وزیر اقتصاد: طرح ارائه کالابرگ الکترونیکی ابتدا به صورت آزمایشی پیاده می‌شود وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تکلیف کالابرگی که در بودجه مشخص شده این است که قرار است ابتدا به صورت پایلوت انجام شود چون ما از این نظامات سال‌ها فاصله گرفته بودیم اما با توجه به اینکه تکلیف قانون است خود دولت […]

وزیر اقتصاد: طرح ارائه کالابرگ الکترونیکی ابتدا به صورت آزمایشی پیاده می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تکلیف کالابرگی که در بودجه مشخص شده این است که قرار است ابتدا به صورت پایلوت انجام شود چون ما از این نظامات سال‌ها فاصله گرفته بودیم اما با توجه به اینکه تکلیف قانون است خود دولت و رئیس‌جمهور هم ترجیح‌شان این است که تا جایی که بتوانیم کالای اساسی را به صورت ویژه به مردم برسانیم و بعد از دوره آزمایشی و در استان آزمایشی تعمیم آن به کل کشور تصویب خواهد شد.