رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیر شورای عالی فضای مجازی: ممنوعیت خرید سخت افزارهای خارجی باعث خودکفایی شد

دبیر شورای عالی فضای مجازی: ممنوعیت خرید سخت افزارهای خارجی باعث خودکفایی شد رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر محدودیت سرمایه و لزوم خودکفایی در اقتصاد دیجیتال، گفت بایستی بخش قابل توجهی از نیازهای کشور توسط خدمات و کالاهای داخلی تامین شود. او با اشاره به ممنوعیت خرید برخی از سخت‌افزارهای خارجی در […]

دبیر شورای عالی فضای مجازی: ممنوعیت خرید سخت افزارهای خارجی باعث خودکفایی شد

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر محدودیت سرمایه و لزوم خودکفایی در اقتصاد دیجیتال، گفت بایستی بخش قابل توجهی از نیازهای کشور توسط خدمات و کالاهای داخلی تامین شود. او با اشاره به ممنوعیت خرید برخی از سخت‌افزارهای خارجی در دستگاه‌های دولتی، آن را موجب خودکفایی قابل قبول در همان حوزه دانست.