رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست خارج نمودن شرکت گروه دارویی برکت از لیست بدهکاران بانکی

درخواست خارج نمودن شرکت گروه دارویی برکت از لیست بدهکاران بانکی رئیس گروه دارویی برکت در نامه ای خطاب به رئیس بانک مرکزی درخولست کرد تا گروه دارویی برکت از لیست بدهکاران بانکی خارج شود.

درخواست خارج نمودن شرکت گروه دارویی برکت از لیست بدهکاران بانکی

رئیس گروه دارویی برکت در نامه ای خطاب به رئیس بانک مرکزی درخولست کرد تا گروه دارویی برکت از لیست بدهکاران بانکی خارج شود.