رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش به اعتراضات روزهای اخیر

واکنش به اعتراضات روزهای اخیر جانشین فرمانده فراجا درباره اعتراضات در روزهای اخیر گفت: زمانی که جمعیت به گرانی و کمبود اجناس معترض می‌شوند، حق با آن‌ها است اما معاندین و دشمنان و سوءاستفاده کنندگان و کسانی که بدخواه هستند، از این جمعیتی که حرف‌هایشان را آرام می‌زنند سوءاستفاده می‌کنند. قطعا پلیس با این افراد […]

واکنش به اعتراضات روزهای اخیر

جانشین فرمانده فراجا درباره اعتراضات در روزهای اخیر گفت:
زمانی که جمعیت به گرانی و کمبود اجناس معترض می‌شوند، حق با آن‌ها است اما معاندین و دشمنان و سوءاستفاده کنندگان و کسانی که بدخواه هستند، از این جمعیتی که حرف‌هایشان را آرام می‌زنند سوءاستفاده می‌کنند.

قطعا پلیس با این افراد برخورد جدی می‌کند و برای ما قابل تحمل نیست… اینکه برخی به صورت غیرمجاز تجمع می‌کنند و اقدامات تخریب‌آمیز دارند و به اموال شخصی و دولتی آسیب وارد می‌کنند، قابل تحمل نیست و قطعا ما به خواست مردم با این افراد مقابله می‌کنیم.

تعدادی از معترضین از اصل طرح هم مطلع نبودند و بعضا انتظاراتی داشتند و آمده بودند، توجیه شدند و الحمدالله مشکل خاصی وجود ندارد/ایلنا