رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احمد خاتمی: چه آنهایی که به رئیسی رای دادند و چه آنهایی که به رئیسی رای ندادند می‌گویند طرح آزادسازی یارانه‌ها لازم است

احمد خاتمی: چه آنهایی که به رئیسی رای دادند و چه آنهایی که به رئیسی رای ندادند می‌گویند طرح آزادسازی یارانه‌ها لازم است امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از اینکه آن‌طور که انتظار بود موضوع گرانی ها برای مردم باز نشده است، گفت: رئیسی هم می‌توانست وجیه المله بماند […]

احمد خاتمی: چه آنهایی که به رئیسی رای دادند و چه آنهایی که به رئیسی رای ندادند می‌گویند طرح آزادسازی یارانه‌ها لازم است

امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از اینکه آن‌طور که انتظار بود موضوع گرانی ها برای مردم باز نشده است، گفت: رئیسی هم می‌توانست وجیه المله بماند اما آبرویش را در کف میدان گذاشت.

مسئولان قصه گرانی‌‌ها را باز کنند؛ مسئولان خدمتگزار مردم هستند لیکن آن‌طور که باید موضوع گرانی ها برای مردم باز نشده است.

چه آنهایی که به رئیسی رای دادند و چه آنهایی که به رئیسی رای ندادند می‌گویند طرح آزادسازی یارانه‌ها لازم است.

با مردم حرف بزنیم و به آنها بگوییم رنج شما رنج ماست./ایلنا