رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فراهم کردن میدان فعالیت برای بخش خصوصی از وظایف دولت است

فراهم کردن میدان فعالیت برای بخش خصوصی از وظایف دولت است رئیس‌جمهور: برخی از مناطق آزاد و ویژه در مقاطعی تبدیل به جایگاهی برای واردات شدند. گزارش‌های ارائه شده نوید این را می‌دهد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی خود یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی و جذب سرمایه نزدیک شده‌اند. میدان دادن به […]

فراهم کردن میدان فعالیت برای بخش خصوصی از وظایف دولت است

رئیس‌جمهور:
برخی از مناطق آزاد و ویژه در مقاطعی تبدیل به جایگاهی برای واردات شدند.

گزارش‌های ارائه شده نوید این را می‌دهد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی خود یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی و جذب سرمایه نزدیک شده‌اند.

میدان دادن به بخش خصوصی از وظایف دولت است.