رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه برای بازگشت به مذاکره با اوکراین اعلام آمادگی کرد

روسیه برای بازگشت به مذاکره با اوکراین اعلام آمادگی کرد ” آندری رودنکو” معاون وزیر خارحه روسیه تصریح کرد، مادامی که اوکراین تمایل خود را برای بازگشت به میز مذاکره اعلام کند، مسکو نیز پاسخ مثبت خواهد داد.

روسیه برای بازگشت به مذاکره با اوکراین اعلام آمادگی کرد

” آندری رودنکو” معاون وزیر خارحه روسیه تصریح کرد، مادامی که اوکراین تمایل خود را برای بازگشت به میز مذاکره اعلام کند، مسکو نیز پاسخ مثبت خواهد داد.