رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری واریز شد

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری واریز شد خدامی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری: افزایش ۱۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در اردیبهشت پرداخت شد. معوقه فروردین نیز اعمال و همراه با حقوق اردیبهشت به حساب بازنشستگان واریز شد.

حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری واریز شد

خدامی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری:

افزایش ۱۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در اردیبهشت پرداخت شد.

معوقه فروردین نیز اعمال و همراه با حقوق اردیبهشت به حساب بازنشستگان واریز شد.