رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری افزایش یافت

حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری افزایش یافت علی خدامی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری: بازنشستگانی که تاریخ ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان قبل از سال ۱۴۰۱ باشد، مبلغ عائله مندی ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان و حق اولاد هم ۱۰۵ هزار و ۶۱۹ تومان محاسبه خواهد شد. در صورتیکه تاریخ ازدواج بازنشسته و تاریخ […]

حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری افزایش یافت

علی خدامی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری:

بازنشستگانی که تاریخ ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان قبل از سال ۱۴۰۱ باشد، مبلغ عائله مندی ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان و حق اولاد هم ۱۰۵ هزار و ۶۱۹ تومان محاسبه خواهد شد.

در صورتیکه تاریخ ازدواج بازنشسته و تاریخ تولد فرزند یا فرزندانشان در سال ۱۴۰۱ ثبت شده باشد، مبلغ عائله مندی ۸۱۴ هزار و ۷۷۹ تومان و حق اولاد نیز ۳۱۶ هزار و ۸۵۸ تومان خواهد بود.

تنها بازنشستگانی مشمول این بخشنامه می‌شوند که دستگاه و ذیحسابی محل اشتغال آن‌ها دارای ردیف بودجه بوده و تحت پوشش این صندوق باشند.