رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان محیط زیست برای نجات تنها توله یوز باقی مانده، از اندونزی دامپزشک وارد کرد

سازمان محیط زیست برای نجات تنها توله یوز باقی مانده، از اندونزی دامپزشک وارد کرد علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به موضوع توله‌های یوز «ایران» افزود: یک دامپزشک اندونزیایی در حال ورود به کشور است تا در این راستا از توله‌یوز ایران مراقبت کنند.

سازمان محیط زیست برای نجات تنها توله یوز باقی مانده، از اندونزی دامپزشک وارد کرد

علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به موضوع توله‌های یوز «ایران» افزود: یک دامپزشک اندونزیایی در حال ورود به کشور است تا در این راستا از توله‌یوز ایران مراقبت کنند.