رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‌رئیسی: برای اصلاحات اقتصادی مصمم هستیم

‌رئیسی: برای اصلاحات اقتصادی مصمم هستیم رئیس‌جمهور: گام‌ها و کارهای ناتمام در خصوص دریاچه ارومیه برنامه‌ریزی شده و به‌زودی اجرایی می‌شود. باید قدرت خرید را بالا ببریم تا فقر مطلق کاهش پیدا کند. برنامه‌های ویژه برای رفع فقر مطلق در جامعه داریم که با جدیت در حال پیگیری برای اجرا شدن آن هستیم.

‌رئیسی: برای اصلاحات اقتصادی مصمم هستیم

رئیس‌جمهور:
گام‌ها و کارهای ناتمام در خصوص دریاچه ارومیه برنامه‌ریزی شده و به‌زودی اجرایی می‌شود.

باید قدرت خرید را بالا ببریم تا فقر مطلق کاهش پیدا کند.

برنامه‌های ویژه برای رفع فقر مطلق در جامعه داریم که با جدیت در حال پیگیری برای اجرا شدن آن هستیم.