رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان جهانی بهداشت یک واکسن کرونای چینی دیگر را تائید کرد

سازمان جهانی بهداشت یک واکسن کرونای چینی دیگر را تائید کرد سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز پنجشنبه واکسن کرونای تولید شرکت چینی کن‌سینو بایولوژیکس را در فهرست مصرف اورژانسی خود قرار داد. این واکسن یازدهمین واکسن کرونایی است که در فهرست مصرف اورژانسی WHO قرار گرفته است. قرارگیری یک واکسن در فهرست مصرف اورژانسی WHO […]

سازمان جهانی بهداشت یک واکسن کرونای چینی دیگر را تائید کرد

سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز پنجشنبه واکسن کرونای تولید شرکت چینی کن‌سینو بایولوژیکس را در فهرست مصرف اورژانسی خود قرار داد. این واکسن یازدهمین واکسن کرونایی است که در فهرست مصرف اورژانسی WHO قرار گرفته است.

قرارگیری یک واکسن در فهرست مصرف اورژانسی WHO به معنای آن است که کیفیت، ایمنی و اثربخشی آن واکسن ارزیابی شده و مورد تائید قرار گرفته و قابل واردات و مصرف توسط سایر کشورها است.

واکسن CONVIDECIA براساس یک آدنوویروس انسانی اصلاح شده و برای افراد ۱۸ سال به بالا توصیه شده است.

این واکسن در مطالعات بالینی ۶۴ علیه بیماری علامت‌دار و ۹۲ درصد علیه کووید۱۹ شدید موثر بود.