رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افراد فاقد شناسنامه در استان هرمزگان تعیین تکلیف شدند

افراد فاقد شناسنامه در استان هرمزگان تعیین تکلیف شدند قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: با دستور رئیس قوه قضاییه تمام افراد متقاضی شناسنامه در استان هرمزگان تعیین تکلیف شدند. حدود ۱۵۰ فقره شناسنامه برای افراد فاقد شناسنامه صادر و تحویل داده شده است. حدود ۱۰ نفر نیز به لحاظ عدم احراز ایرانی بودن تقاضایشان […]

افراد فاقد شناسنامه در استان هرمزگان تعیین تکلیف شدند

قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان:
با دستور رئیس قوه قضاییه تمام افراد متقاضی شناسنامه در استان هرمزگان تعیین تکلیف شدند.

حدود ۱۵۰ فقره شناسنامه برای افراد فاقد شناسنامه صادر و تحویل داده شده است.

حدود ۱۰ نفر نیز به لحاظ عدم احراز ایرانی بودن تقاضایشان مردود اعلام شده است.