رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در سال ۱۴۰۰ ایرانی‌ها ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول کارت‌به‌کارت کرده‌اند/۳ برابر بودجه عمومی دولت

در سال ۱۴۰۰ ایرانی‌ها ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول کارت‌به‌کارت کرده‌اند/۳ برابر بودجه عمومی دولت براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۰ ایرانی‌ها درمجموع حدود ۳ هزار و ۷۲۴ هزار میلیارد تومان پول کارت‌به‌کارت کرده‌اند. این رقم معادل ۲/۹ برابر رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ است. در بین […]

در سال ۱۴۰۰ ایرانی‌ها ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول کارت‌به‌کارت کرده‌اند/۳ برابر بودجه عمومی دولت

براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۰ ایرانی‌ها درمجموع حدود ۳ هزار و ۷۲۴ هزار میلیارد تومان پول کارت‌به‌کارت کرده‌اند. این رقم معادل ۲/۹ برابر رقم ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ است.

در بین بانک‌های کشور، دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی با جابه‌جایی نزدیک به ۹۶۱ هزار میلیارد تومان و سهم ۲۶ درصدی از کل کارت‌به‌کارت سیستم بانکی در رتبه اول قرار داشته است.

پس از این بانک، بانک صادرات با جابه‌جایی ۴۵۲ هزار میلیارد تومان و سهم ۱۲/۱ درصدی دوم بوده است. ملت با ۳۸۱ هزار میلیارد تومان و سهم ۱۰/۲ درصدی؛ کشاورزی با ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و سهم ۶/۵ درصدی، بانک رفاه با ۲۲۲ هزار میلیارد تومان و سهم ۶ درصدی و پست بانک با ۱۸۹ هزار میلیارد تومان و سهم ۵/۱ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم قرار داشته‌اند./نود اقتصادی