رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فراخوان مشمولان اعزامی خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مشمولان اعزامی خرداد ۱۴۰۱ سازمان وظیفه عمومی انتظامی: همه مشمولان دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ خرداد ۱۴۰۱ باید روز یکشنبه (یکم خرداد) در مراکز آموزش نیروهای مسلح حضور یابند./ ایرنا

فراخوان مشمولان اعزامی خرداد ۱۴۰۱

سازمان وظیفه عمومی انتظامی: همه مشمولان دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ خرداد ۱۴۰۱ باید روز یکشنبه (یکم خرداد) در مراکز آموزش نیروهای مسلح حضور یابند./ ایرنا