رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خطیب‎زاده: از مجاری حقوقی پیگیر تامین حقابه ایران از رودخانه هیرمند هستیم

خطیب‎زاده: از مجاری حقوقی پیگیر تامین حقابه ایران از رودخانه هیرمند هستیم سخنگوی وزارت امور خارجه در حاشیه بازدید از مرز دوغارون: در خصوص تامین حقابه ایران از رودخانه مرزی هیرمند از سوی افغانستان در سیستان‌ و بلوچستان، کمیسرهای عالی آب دو کشور مراوداتی با هم داشته‌اند. تامین حقابه ایران که باید محقق می‌شده تا […]

خطیب‎زاده: از مجاری حقوقی پیگیر تامین حقابه ایران از رودخانه هیرمند هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه در حاشیه بازدید از مرز دوغارون:
در خصوص تامین حقابه ایران از رودخانه مرزی هیرمند از سوی افغانستان در سیستان‌ و بلوچستان، کمیسرهای عالی آب دو کشور مراوداتی با هم داشته‌اند.

تامین حقابه ایران که باید محقق می‌شده تا به امروز محقق نشده است.