رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


براساس اعلام بانک مرکزی، ساعت کاری ساتنا از اول خرداد افزایش پیدا می‌کند

براساس اعلام بانک مرکزی، ساعت کاری ساتنا از اول خرداد افزایش پیدا می‌کند از اول خرداد ۱۴۰۱، ارسال دستور پرداخت‌های ساتنا برای مشتریان تا ساعت ۱۴:۳۰ امکانپذیر است.

براساس اعلام بانک مرکزی، ساعت کاری ساتنا از اول خرداد افزایش پیدا می‌کند

از اول خرداد ۱۴۰۱، ارسال دستور پرداخت‌های ساتنا برای مشتریان تا ساعت ۱۴:۳۰ امکانپذیر است.