رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«عبودتیان» دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت شد

«عبودتیان» دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت شد رئیس جمهور در حکمی سید احمد عبودتیان را به عنوان «دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت» منصوب و همه مقامات و دستگاه‌های دولتی را در راستای تحقق انتظارات پیوست این حکم، مکلف به همکاری با وی کرد.

«عبودتیان» دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت شد

رئیس جمهور در حکمی سید احمد عبودتیان را به عنوان «دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت» منصوب و همه مقامات و دستگاه‌های دولتی را در راستای تحقق انتظارات پیوست این حکم، مکلف به همکاری با وی کرد.