رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اوکراین، پیشنهاد آتش‌بس با روسیه و تسلیم اراضی را رد کرد

اوکراین، پیشنهاد آتش‌بس با روسیه و تسلیم اراضی را رد کرد «میخائیلو پودولیاک» مشاور رئیس جمهور اوکراین با رد پیشنهاد غرب برای آتش‌بس با روسیه و باقیماندن نیروهای روس در مناطق اشغال‌شده، گفت آتش‌بس به نفع کرملین است ولی مسکو باید شکست بخورد.

اوکراین، پیشنهاد آتش‌بس با روسیه و تسلیم اراضی را رد کرد

«میخائیلو پودولیاک» مشاور رئیس جمهور اوکراین با رد پیشنهاد غرب برای آتش‌بس با روسیه و باقیماندن نیروهای روس در مناطق اشغال‌شده، گفت آتش‌بس به نفع کرملین است ولی مسکو باید شکست بخورد.