رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه برخی افراد به علت شفاف نبودن شناسنامه اقتصادی قطع شده است

یارانه برخی افراد به علت شفاف نبودن شناسنامه اقتصادی قطع شده است عبدالملکی وزیر کار، در نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس برای اجرای سیاست‌های کلی نظام: به حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از کسانی که فروردین ماه یارانه می‌گرفتند، در اردیبهشت ماه یارانه‌ای پرداخت نشد. برای ۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در دور […]

یارانه برخی افراد به علت شفاف نبودن شناسنامه اقتصادی قطع شده است

عبدالملکی وزیر کار، در نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس برای اجرای سیاست‌های کلی نظام:

به حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از کسانی که فروردین ماه یارانه می‌گرفتند، در اردیبهشت ماه یارانه‌ای پرداخت نشد.

برای ۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در دور اول براساس اسناد و مدارک یارانه واریز شده است.

یارانه برخی افراد به علت شفاف نبودن شناسنامه اقتصادی قطع شده است.

برخی افراد کارپرداز شرکت‌ها هستند یا صندوق قرض الحسنه خانوادگی دارند؛ به همین یارانه آن‌ها قطع شده است.

سامانه‌ای را برای ایجاد شفافیت در اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها راه اندازی کردیم.

از حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که یارانه آن‌ها قطع شده، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر درخواست بازنگری اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.