رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران ایر مسئولیت انجام ۱۵۸ پرواز حج امسال را بر عهده گرفت

ایران ایر مسئولیت انجام ۱۵۸ پرواز حج امسال را بر عهده گرفت رستمیان مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران : ایران ایر مسئولیت انجام ۱۵۸ پرواز حج از ۱۶ فرودگاه کشور را برعهده گرفته است. ۱۶ فرودگاه به‌ صورت قطعی برای اعزام زائران به عربستان انتخاب شدند. یک فرودگاه دیگر هم به […]

ایران ایر مسئولیت انجام ۱۵۸ پرواز حج امسال را بر عهده گرفت

رستمیان مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران :

ایران ایر مسئولیت انجام ۱۵۸ پرواز حج از ۱۶ فرودگاه کشور را برعهده گرفته است.

۱۶ فرودگاه به‌ صورت قطعی برای اعزام زائران به عربستان انتخاب شدند.

یک فرودگاه دیگر هم به زودی تکلیف آن برای انجام پرواز مشخص می شود.