رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌وری بخش کشاورزی را از بین برد

ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌وری بخش کشاورزی را از بین برد وزیر جهاد کشاورزی: در همه دنیا یارانه به بخش کشاورزی تعلق می‌گیرد، اما ما یارانه را به واردکننده اختصاص دادیم که امر موضوع باعث شد بهره‌وری در بخش کشاورزی از بین برود و دستیابی به آن اهمیتی نداشته باشد. همه کشورهای در حال ذخیره‌سازی مواد […]

ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌وری بخش کشاورزی را از بین برد

وزیر جهاد کشاورزی:

در همه دنیا یارانه به بخش کشاورزی تعلق می‌گیرد، اما ما یارانه را به واردکننده اختصاص دادیم که امر موضوع باعث شد بهره‌وری در بخش کشاورزی از بین برود و دستیابی به آن اهمیتی نداشته باشد.

همه کشورهای در حال ذخیره‌سازی مواد غذایی هستند و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در دنیا چالش دولت‌هاست و نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.