رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگاه رسیدگی به پرونده شهادت دو روحانی در حرم رضوی برگزار شد

دادگاه رسیدگی به پرونده شهادت دو روحانی در حرم رضوی برگزار شد نماینده دادستان: متهم عبداللطیف مرادی مشهور به عبداللطیف السلفی فرزند محمد طاهر، تبعه افغانستان و به شدت تحت تاثیر افکار تکفیری قرار داشته است. متهم: اقدامم خلاف اسلام، سیره صحابه و اشتباه بود و افرادی را که مورد حمله قرار دادم بیگناه بودند. […]

دادگاه رسیدگی به پرونده شهادت دو روحانی در حرم رضوی برگزار شد

نماینده دادستان:

متهم عبداللطیف مرادی مشهور به عبداللطیف السلفی فرزند محمد طاهر، تبعه افغانستان و به شدت تحت تاثیر افکار تکفیری قرار داشته است.

متهم:

اقدامم خلاف اسلام، سیره صحابه و اشتباه بود و افرادی را که مورد حمله قرار دادم بیگناه بودند. قبول دارم اقدامم تروریستی بوده است.

در دوران زندگی در ایران مردم با من خیلی خوب رفتار می‌کردند.