رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور طالبان: نقاب بر چهره زنان مجری در افغانستان

دستور طالبان: نقاب بر چهره زنان مجری در افغانستان با دستور طالبان، مجری های زن در تلویزیون های خصوصی افغانستان، با نقاب ظاهر شدند. این در حالی است که زنان مجری و خبرنگار دیروز این دستور طالبان را رعایت نکردند. ” سونیا نیازی” گوینده خبر در شبکه طلوع نیوز: “طالبان گفتند هر گوینده ای که […]

دستور طالبان: نقاب بر چهره زنان مجری در افغانستان

با دستور طالبان، مجری های زن در تلویزیون های خصوصی افغانستان، با نقاب ظاهر شدند. این در حالی است که زنان مجری و خبرنگار دیروز این دستور طالبان را رعایت نکردند.

” سونیا نیازی” گوینده خبر در شبکه طلوع نیوز: “طالبان گفتند هر گوینده ای که بدون پوشاندن صورتش در برنامه ها حاضر شود باید به دنبال کار دیگری بگردد”./عصر ایران