رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده خرمشهر: اگر شهیدان بیدار شوند اسلحه خود را به طرف مسئولان می‌گیرند

نماینده خرمشهر: اگر شهیدان بیدار شوند اسلحه خود را به طرف مسئولان می‌گیرند نماینده مردم خرمشهر در مجلس گفت: هر ساله سوم خرداد برای خرمشهری‌ها، زخمی تازه بیدار شده و از این رو اگر مسئولان دولت و مجلس ملامت شوند بیراه نیست که همه ما به وظیفه خود در قبال مردمی استوار به بلندای دماوند […]

نماینده خرمشهر: اگر شهیدان بیدار شوند اسلحه خود را به طرف مسئولان می‌گیرند

نماینده مردم خرمشهر در مجلس گفت: هر ساله سوم خرداد برای خرمشهری‌ها، زخمی تازه بیدار شده و از این رو اگر مسئولان دولت و مجلس ملامت شوند بیراه نیست که همه ما به وظیفه خود در قبال مردمی استوار به بلندای دماوند و انقلابی به خروش کارون عمل نکرده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: والله اگر زمان باز گردد و شهیدان بیدار شوند، اسلحه خود را به سوی ما خواهند گرفت./انتخاب