رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه انتقال برق به لیتوانی را نیز قطع کرد

روسیه انتقال برق به لیتوانی را نیز قطع کرد روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که عرضه برق به یکی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا را متوقف کرده است. اپراتور سیستم انتقال برق لیتوانی هم امروز یکشنبه تأیید کرد که روسیه انتقال برق به این کشور را متوقف کرده است.

روسیه انتقال برق به لیتوانی را نیز قطع کرد

روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که عرضه برق به یکی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا را متوقف کرده است.

اپراتور سیستم انتقال برق لیتوانی هم امروز یکشنبه تأیید کرد که روسیه انتقال برق به این کشور را متوقف کرده است.