رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه: محموله بزرگ تسلیحات غرب را در شمال غرب اوکراین نابود کردیم

روسیه: محموله بزرگ تسلیحات غرب را در شمال غرب اوکراین نابود کردیم سخنگوی وزارت دفاع روسیه خبر داد که یک محموله بزرگ تسلیحات و تجهیزات کشورهای غربی در شمال غرب اوکراین با موشک کالیبر هدف قرار گرفته شده است./فارس

روسیه: محموله بزرگ تسلیحات غرب را در شمال غرب اوکراین نابود کردیم

سخنگوی وزارت دفاع روسیه خبر داد که یک محموله بزرگ تسلیحات و تجهیزات کشورهای غربی در شمال غرب اوکراین با موشک کالیبر هدف قرار گرفته شده است./فارس