رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال تعیین حق ثبت برای مهریه‌ها/ نماینده مجلس: این پول برای تهیه جهیزیه به نیازمندان داده می شود

احتمال تعیین حق ثبت برای مهریه‌ها/ نماینده مجلس: این پول برای تهیه جهیزیه به نیازمندان داده می شود ابوترابی، نماینده مجلس: براساس مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده است. از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به‌عنوان حق ثبت در نظر […]

احتمال تعیین حق ثبت برای مهریه‌ها/ نماینده مجلس: این پول برای تهیه جهیزیه به نیازمندان داده می شود

ابوترابی، نماینده مجلس: براساس مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده است.

از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به‌عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.

مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵ درصد حق ثبت می‌شوند.

زوج‌ها باید ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها را به‌عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود.

وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد./ ایسنا