رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه اطلاعات: دولت هر روز با وعده جدید توقعات مردم را بالا می‌برد

روزنامه اطلاعات: دولت هر روز با وعده جدید توقعات مردم را بالا می‌برد / اگر وضع درآمدی کشور خوب است، این همه گرانی چرا؟ روزنامه اطلاعات نوشت: دولت سیزدهم از زمان به‌دست گرفتن زمام امور هر روز با وعده جدیدی که داده است سطح مطالبات مردمی را بالا و بالاتر برده و حتی برای بر […]

روزنامه اطلاعات: دولت هر روز با وعده جدید توقعات مردم را بالا می‌برد / اگر وضع درآمدی کشور خوب است، این همه گرانی چرا؟

روزنامه اطلاعات نوشت: دولت سیزدهم از زمان به‌دست گرفتن زمام امور هر روز با وعده جدیدی که داده است سطح مطالبات مردمی را بالا و بالاتر برده و حتی برای بر آوردن این خواست‌ها زمان هم تعیین کرده است./انتخاب