رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان کل کشور: مردم را باید مرتب در جریان روند اصلاحات اقتصادی قرار داد

دادستان کل کشور: مردم را باید مرتب در جریان روند اصلاحات اقتصادی قرار داد دادستان کل کشور: با توجه به اینکه دولت دست به یک جراحی بزرگ برای اقتصاد کشور زده، بنابراین پس لرزه‌ها و تکانه‌هایی هم خواهد داشت و برخی نوسانات و التهابات به وجود آمده در بازار هم طبیعی است. باید بتوانیم با […]

دادستان کل کشور: مردم را باید مرتب در جریان روند اصلاحات اقتصادی قرار داد

دادستان کل کشور:
با توجه به اینکه دولت دست به یک جراحی بزرگ برای اقتصاد کشور زده، بنابراین پس لرزه‌ها و تکانه‌هایی هم خواهد داشت و برخی نوسانات و التهابات به وجود آمده در بازار هم طبیعی است.

باید بتوانیم با مدیریت جامع و کامل این تکانه‌ها را به حداقل برسانیم.

دولت و کارشناسان اقتصادی باید بصورت مرتب مردم را در جریان روند کارهای صورت گرفته قرار دهند، چراکه این امر باعث همراهی آنان خواهد شد.

انتظار و انصاف این است که در این شرایط همه دست به دست هم بدهیم تا مردم در رفاه نسبی باشند و مشکلاتشان حل شود.