رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوارض ۱۰ تا ۷۵ درصدی برای واردات خودرو

عوارض ۱۰ تا ۷۵ درصدی برای واردات خودرو رشیدی کوچی نماینده مجلس: طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، کف و سقف قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار، مالیات، عوارض و گمرکی خودروهای وارداتی هم بر اساس نوع خودرو از ۱۰ تا ۷۵ درصد در نظر گرفته شده است. خدمات پس از فروش نیز یکی از […]

عوارض ۱۰ تا ۷۵ درصدی برای واردات خودرو

رشیدی کوچی نماینده مجلس:
طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، کف و سقف قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار، مالیات، عوارض و گمرکی خودروهای وارداتی هم بر اساس نوع خودرو از ۱۰ تا ۷۵ درصد در نظر گرفته شده است.

خدمات پس از فروش نیز یکی از اولویت‌های است که باید در بحث واردات خودرو در نظر گرفته شود./ تسنیم