رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرسپولیس برنده پرونده شکایت النصر شد

پرسپولیس برنده پرونده شکایت النصر شد دادگاه داوری ورزش پس از نزدیک به دو سال و نیم، بالاخره رای نهایی خود را در پرونده شکایت باشگاه النصر اعلام کرد که بر آساس آن، شکایت باشگاه سعودی به کلی رد شد.

پرسپولیس برنده پرونده شکایت النصر شد

دادگاه داوری ورزش پس از نزدیک به دو سال و نیم، بالاخره رای نهایی خود را در پرونده شکایت باشگاه النصر اعلام کرد که بر آساس آن، شکایت باشگاه سعودی به کلی رد شد.