رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وام ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان شد

‏وام ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان شد قمری وفا، روابط عمومی بانک مرکزی : بر اساس مصوبه اصلاحی امروز شورای پول و اعتبار؛ تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش […]

‏وام ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان شد

قمری وفا، روابط عمومی بانک مرکزی :
بر اساس مصوبه اصلاحی امروز شورای پول و اعتبار؛ تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.

دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز حداکثر ۵ سال است.