رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عربستان: پیشرفت‌هایی در مذاکرات با ایران حاصل شده، اما کافی نیست

عربستان: پیشرفت‌هایی در مذاکرات با ایران حاصل شده، اما کافی نیست وزیر خارجه عربستان سعودی می‌گوید اگرچه «پیشرفت‌هایی» در گفت‌و‌گوهای مستقیم بین این کشور با ایران حاصل شده است، اما این پیشرفت‌ها «کافی نیست» شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پس از انجام پنج دور مذاکرات میان ایران و عربستان در بغداد این موضوع را […]

عربستان: پیشرفت‌هایی در مذاکرات با ایران حاصل شده، اما کافی نیست

وزیر خارجه عربستان سعودی می‌گوید اگرچه «پیشرفت‌هایی» در گفت‌و‌گوهای مستقیم بین این کشور با ایران حاصل شده است، اما این پیشرفت‌ها «کافی نیست»

شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پس از انجام پنج دور مذاکرات میان ایران و عربستان در بغداد این موضوع را بیان کرده است

او در مجمع جهانی داووس گفت که «دست‌های ما همچنان به سوی تهران دراز است»